๖ เม.ย. ๒๕๕๒

รูปหล่อหลวงพ่อทอง วัดน้ำคอกเก่า ๒๕๓๗

รูปหล่อหลวงพ่อทอง วัดน้ำคอกเก่า พ.ศ.๒๕๓๗ วัดนี้เป็นวัดบ้านเกิดของผมเองครับ หลวงพ่อทองท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในจังหวัดระยองครับ

ไม่มีความคิดเห็น: