๔ ธ.ค. ๒๕๕๒

พระผงรูปเหมือน ล.พ.คง วัดวังสรรพรส ผสมเส้นเกศา

พระผงรูปเหมือน ล.พ.คง วัดวังสรรพรส ผสมเส้นเกศา องค์นี้เลี่ยมพลาสติกไว้ เนื้อสีเทา

ไม่มีความคิดเห็น: