๔ ธ.ค. ๒๕๕๒

รูปเหมือนล.พ.โสธร ก้นกลึง ๒๕๑๗

รูปเหมือนล.พ.โสธร ก้นกลึง ๒๕๑๗ เนื้อทองแดงรมดำ

ไม่มีความคิดเห็น: