๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ๘๒ พรรษา

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ๘๒ พรรษา ๕ ธ.ค.๒๕๕๒ เหรียญนี้ได้มาจากกระทรวงการคลังที่จัดงานที่ ถ.ราชดำเนิน

ไม่มีความคิดเห็น: