๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒

หลวงพ่อเงินย้อนยุค ที่ระลึก 10 ปี รถไฟฟ้า BTS

หลวงพ่อเงินย้อนยุค วัดบางคลาน จ.พิจิตร ที่ระลึก 10 ปี รถไฟฟ้า BTS 5 ธ.ค. ๒๕๕๒

ไม่มีความคิดเห็น: