๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓

รูปเหมือนหลวงพ่อโทน วัดเขาน้อยคีรีวัน หลังยันต์

รูปเหมือนหลวงพ่อโทน วัดเขาน้อยคีรีวัน หลังยันต์ เลี่ยมพลาสติกไว้

ไม่มีความคิดเห็น: