๒๗ ก.พ. ๒๕๕๓

เหรียญหลวงปู่โทน วัดเขาน้อยคีรีวัน รุ่นสาม

เหรียญหลวงปู่โทน วัดเขาน้อยคีรีวัน อ.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รุ่นสาม เนื้อทองแดงรมดำ

ไม่มีความคิดเห็น: