๔ ธ.ค. ๒๕๕๒

พระผงรูปเหมือน ล.พ.โทน วัดเขาน้อยคีรีวัน

พระผงรูปเหมือน ล.พ.โทน วัดเขาน้อยคีรีวัน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: